Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de denúncies anònimes de EADA

01. Què és el Canal de Denúncies d'EADA?

És un mitjà de comunicació a disposició de tots aquells col·lectius definits: clients, participants, empleats, professorat i proveïdors, amb accés a aquest canal. A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions referides als àmbits d'aplicació de el Codi Ètic o de qualsevol altra política i norma interna d'aplicació d'EADA.

Aquest canal no està pensat per gestionar urgències o emergències. Contacti amb les autoritats o serveis d'emergència en aquest cas.

Si es desitja revisar les conductes denunciables pot acudir al nostre Codi Ètic

02. Quina tipologia de delictes puc denunciar?

Aquells delictes penals establerts tant al Codi Penal espanyol com a normatives d´altres països on EADA opera, que es realitzin per un representant legal o empleat, en benefici directe o indirecte d´EADA. Com ara suborn a funcionaris públics, corrupció en els negocis entre particulars, descobriment i revelació de secrets.


03. Puc denunciar una situació laboral si no pertanyo a l'empresa?

Sí. El canal està obert perquè diferents actors de l'ecosistema empresarial puguin ajudar a detectar activitats no lícites. En qualsevol cas, si es tracten de reclamacions sobre el servei ofert, hi ha altres canals habilitats. 

04. Per què he de denunciar el que sé?

La integritat, la responsabilitat i la transparència són valors fonamentals per EADA. Tenim l'obligació de conèixer i comprendre el nostre Codi Ètic. Així mateix, tenim la responsabilitat d'informar sobre qualsevol possible incompliment del nostre Codi.

05. Qui gestiona les denúncies?

El Comitè de Compliance. Els membres de Comitè de Compliance inicien les corresponents investigacions. Si es considera necessari s'externalitza la investigació. Les persones que intervinguin en la investigació estan subjectes també a l'deure de confidencialitat i a la política de privacitat.

06. Està garantit l'anonimat en la denúncia?

En el procés de denúncia vostè podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decideix no fer-ho, ha d'establir el seu propi seguiment mitjançant el canal de denúncies per veure els avenços i la resolució. El canal li oferirà un usuari i clau per accedir a l'avanç de la denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la IP des d'on es connecta.

07. He perdut la clau d'accés per consultar l'estat de la denúncia Què puc fer?

Lamentablement, i per motius de seguretat, només el alertador coneix el seu codi d'accés i la seva clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la investigació no segueixi el seu curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix.

08. Quan rebré resposta sobre la meva denúncia o consulta? Quin és el termini de resolució?

El Comitè de Compliance comunicarà l'acceptació de la denúncia / consulta en un termini màxim de 7 dies. El termini de resolució de les consultes serà d'un màxim de 90 dies, llevat que la complexitat de el cas requereixi d'un termini major de forma justificada.

09. Com es tracten les dades de caràcter personal?

D'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades vigent, qui té accés a Canal és responsable de l'tractament, gestió i emmagatzematge de les dades personals de totes les persones involucrades en les consultes i denúncies. Tant aquestes com els experts externs contractats compleixen amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

La plataforma està dissenyada per aplicar la normativa vigent en protecció de dades personals, en concret l'article 24, de canals de denúncia.

10. On és la plataforma que gestiona el canal?

El canal de denúncies funciona sobre una plataforma externa, https://ithikios.com. Aquesta empresa rep les denúncies i les envia automàticament a l'empresa per a la seva avaluació. Els servidors de Ithikios estan en el CPD en territori europeu. Les seves dades estan encriptades per evitar el màxim els riscos d'intrusió.